Co je Svátek sousedů?

Svátek sousedů je společenská akce - "sousedská party", při níž se setkáte se svými sousedy.

 

Kdy se svátek slaví?

Na konci května, v České republice proběhl poprvé 30. května 2006.

 

Kde se může svátek konat?

Můžete pozvat sousedy k sobě domů, nebo se můžete dohodnout na použití společných prostor bytových domů. Dále je možné Svátek uspořádat v parku, v zahradě, popřípadě v kulturním zařízení obce.

 

Jak svátek připravit?

Zúčastnit se Svátku sousedů je jednoduché, stačí chtít. Informujte své sousedy, že je zde příležitost pobýt spolu – společně vymyslete a připravte prostory, program, občerstvení pro toto setkání – každý donese něco. K dobré atmosféře přispěje hudba, hry pro malé i velké.

 

Kdo může akci uspořádat?

Všichni, kteří mají sousedy a rádi by se nimi lépe poznali.

Na přípravě Svátku se mohou podílet občanská sdružení, školy a další instituce aktivní v příslušné lokalitě.

 

Jakou má svátek tradici?

Vznikl v roce 1999 v Paříži, v roce 2005 se slavil se už v 377 evropských městech za účasti 4,5 milionu lidí. Více informací naleznete na oficiálních stránkách.